Ενημέρωση Περιεχομένου των σελίδων

Η κατασκευή μιας ιστοσελίδας έχει τέσσερα βασικά στάδια:

  1. Σχεδιασμός της ιστοσελίδας
  2. Κατασκευή των δυνατοτήτων του λειτουργικού
  3. Καταχώρηση του περιεχομένου και
  4. Διαφήμιση και Προώθηση της σελίδας στις Μηχανές Αναζήτησης (Google, Bing, Yahoo κλπ.).

enimerosi periexomenouΗ κατασκευάστρια εταιρεία ιστοσελίδων συνήθως αναλαμβάνει τα δυο πρώτα στάδια, την σχεδίαση και την κατασκευή μια δυναμικής ιστοσελίδας μαζί με την εκπαίδευση διαχείρισης του λογισμικού, η οποία δίνει την δυνατότητα στον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας – πελάτη να καταχωρεί το περιεχόμενου του.

Η ενημέρωση της ιστοσελίδας με περιεχόμενο είναι το προτελευταίο στάδιο της ολοκλήρωσης του έργου και επαφίεται στον χρόνο που θα διαθέσει ο πελάτης για την ιστοσελίδα του, διότι μόνον αυτός γνωρίζει και μπορεί με σαφήνεια να  περιγράψει το επιχειρηματικό του πλάνο και να σχεδιάσει την δομή του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Η ενημέρωση του περιεχομένου χωρίζεται σε τρία βασικά στάδια:

  • το πρώτο στάδιο αφορά το επιχειρησιακό πλάνο ή τον σκοπό της ιστοσελίδας
  • το δεύτερο στάδιο είναι οι νομικοί και οικονομικοί όροι χρήσης και
  • το τρίτο στάδιο η περιγραφή των προϊόντων ή των παρεχομένων υπηρεσιών

Το επιχειρησιακό στάδιο θα πρέπει απαραιτήτως να συντάσσεται από τον ίδιον τον επιχειρηματία ή τον μάνατζερ της επιχείρησης, καθώς αυτοί είναι οι γνώστες του αντικειμένου της εταιρείας τους.

Εφ' όσον υπάρχουν νομικοί όροι συντάσσονται από τον δικηγόρο του πελάτη  ή μπορούν να δημοσιευτούν οι τυποποιημένοι όροι χρήσης με μικρές παραμετροποιήσεις  που υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις ιστοσελίδες.

Καταχώρηση προϊόντων ή των υπηρεσιών στην ιστοσελίδα με φωτογραφίες και κείμενα είναι στις υποχρεώσεις του πελάτη και όχι της κατασκευάστριας εταιρείας της ιστοσελίδας, η κατασκευάστρια εταιρεία μπορεί να αναλάβει την καταχώρηση του περιεχομένου μόνον κατά γραπτή παραγγελία του πελάτη.

Η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει ειδικά πακέτα υπηρεσιών, βάσει των οποίων αναλαμβάνει την καταχώρηση του περιεχομένου στην ιστοσελίδα του πελάτη, εφ' όσον το περιεχόμενο διατίθεται ταξινομημένο σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν ακόμα και την εύρεση και σύνταξη του απαραίτητου περιεχομένου εφ'όσον υπάρχει η σχετική παραγγελία από τον πελάτη.

Η εταιρεία μας έχει συνεργαζόμενους μεταφραστές που μπορούν να αναλάβουν την μετάφραση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Η καταχώρηση του περιεχομένου είναι ένα σημαντικό στάδιο ολοκλήρωσης του τελικού σκοπού της ιστοσελίδας καθώς χωρίς την εισαγωγή του περιεχομένου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ουσιαστική προώθηση της στις μηχανές αναζήτησης, έτσι μια μη ενημερωμένη ιστοσελίδας δεν έχει μεγάλη τύχη να εμφανιστεί στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης.