Αυξήστε τα μέλη των σελίδων σας στο Facebook

facebookH Exnet Hellas έχει σχεδιάσει νέα υπηρεσία με την οποία μπορεί να αυξήσει τα μέλη της σελίδας σας στο Facebook, χωρίς να κάνετε διαφημιστική καμπάνια στο FB σας φέρνουμε χρήστες από 500 έως και 65.000 μέσα σε 6 μήνες.
Αυτό επιτυγχάνουμε με τις νέες μεθόδους επιλέγοντας τους χρήστες από διάφορες περιοχές και από τις βάσεις δεδομένων που διαθέτει η εταιρεία μας.

Οι χρήστες είναι χωρισμένοι σε φύλο και ηλικίες ανά δεκαετία.
Για επιχειρήσεις και πρόσωπα που ενδιαφέρονται να αναπτυχθούν επαγγελματικά μέσω των Social Media είναι πάρα πολύ σημαντική υπηρεσία.
Επιλέγοντας την συνεργασία με την Exnet Hellas το κόστος ανά κάθε μέλος στην σελίδα σας μπορεί να πέσει στα 6 λεπτά του ευρώ, από τα 25 λεπτά του ευρώ κατά μέσον όρο που χρειάζεται να επενδύσετε στο FB για τον κάθε νέο μέλος της σελίδας σας.