Η ειδικότητα του πωλητή είναι ένα από τα σημαντικότερα επαγγέλματα της αγοράς. Τα παραγόμενα προϊόντα των επιχειρήσεων εάν δεν διατίθενται στην αγορά από κατάλληλους ανθρώπους απλά δεν θα μπορούν να πωληθούν, και ουσιαστικά θα οδηγήσουν την επιχείρηση σε οικονομικό αδιέξοδο.
Πωλητής δεν σημαίνει ο περιφερόμενος, ούτε σημαίνει πολυλογάς όπως έχουν την εντύπωση ο πολύς ο κόσμος, ούτε σημαίνει χάρισμα κληρονομικό και ούτε φυσική ικανότητα.
Πωλητής είναι μια τέχνη υψηλής διαπραγματευτικής ικανότητας, η οποία αποκτάται από τον κάθε άνθρωπο κατόπιν ενασχόλησης του με τις πωλήσεις και της παράλληλης θεωρητικής εξάσκησης στην ανάλυση των αντιρρήσεων των διαπραγματευόμενων.

epidotoumena seminariaΤο επάγγελμα του Πωλητή κατακτάται μέσα από την διαδικασία της επαναληπτικής εργασίας, αυτοβελτίωσης και άμεσα συνδέεται με επιστήμες όπως:
tik2 Ψυχολογία,
tik2 Κοινωνιολογία,
tik2 Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.

Τα σεμινάρια πωλήσεων στοχεύουν να σας δείξουν τα πρώτα βήματα της σωστής εκκίνησης προς την κορυφή της επιτυχίας.
Επιτυχία ξεκινάει από μέσα μας, από τον τρόπο σκέψης μας, από το οποίο διέπεται ο τρόπος των πράξεων μας.

Στις πωλήσεις δεν υπάρχουν αποτυχίες, πράγματα ακατόρθωτα, δεν υπάρχουν άλυτα προβλήματα, εμπόδια απροσπέλαστα. Στις πωλήσεις για όλα υπάρχουν λύσεις, ο ανθρώπινος εγκέφαλος - “υπολογιστής” που λέγεται ο πωλητής καλείται σε μια μεγάλη πρόκληση να βρει λύσεις για όλα τα θέματα. Για τους πωλητές είναι φυσιολογικό κάποιος να λέει ΟΧΙ σε μια πρόταση συνεργασίας ή πώλησης, την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι απογοητεύονται και παραιτούνται, ο πωλητής καταφέρνει να υπογράφει συνεργασίες και με αυτούς που αρχικά είχαν απορρίψει τις προτάσεις του. Ο πωλητής δεν επηρεάζεται από τις απόψεις των ανθρώπων έχει μάθει να επηρεάζει τις απόψεις τους. Τα σεμινάρια πωλήσεων στοχεύουν στην καλλιέργεια της θετικής σκέψης, τρόπους αποφυγής των αδιέξοδων καταστάσεων, τρόπους δράσεων, ενεργοποίηση σκέψεων έκτακτης ανάγκης, δράσεις υπό συνθήκες πίεσης. Ο πωλητής δεν είναι απλά παρουσιαστής των δυνατοτήτων μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος, είναι ο διαμορφωτής των απόψεων των τρίτων έναντι του προϊόντος και της υπηρεσίας που παρουσιάζει. Η επιτυχία στις πωλήσεις είναι το αποτέλεσμα της γνώσης, της εμπειρίας, της δράσης, των αντανακλαστικών, της υπομονής και της επιμονής.

Για τους παραπάνω λόγους διοργανώνουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια πωλήσεων και δημοσίων σχέσεων τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχείρησής ή της δουλειά σας και στη βελτίωση των επικοινωνιακών σας δεξιοτήτων.

Τα σεμινάρια πωλήσεων είναι 24 ωρών και περιέχουν τα παρακάτω θέματα:

Θεωρητικό στάδιο εκπαίδευσης:

1. Δεξιότητες του επιτυχημένου πωλητή.
2. 4 βασικά στάδια των πωλήσεων και της δημιουργίας δημοσίων σχέσεων.
3. Η επιτυχημένη πρώτη επαφή-Τεχνικές παρουσίασης και εντυπωσιασμού του υποψήφιου πελάτη.
4. Εμφάνιση-στιλ-χαμόγελο-θετικό μήνυμα.
5. Γλώσσα του σώματος και του προσώπου
6. Σωστή χρήση του λόγου.
7. Τεχνικές χαλάρωσης και άνετη επικοινωνία.
8. Σωστή οργάνωση της εργασίας
9. Αποτελεσματική χρήση Λίστας Ονομάτων
10 Τεχνικές λήψης συστάσεων
11. Προσέγγιση-σπάσιμο του πάγου-προσωπική επαφή.
12. Διερεύνηση των αναγκών του πελάτη.
13. Ενεργητική ακρόαση.
14. Καθορισμός των στόχων και τρόποι επίτευξής τους.
15. Προσανατολισμός προς το μέλλον.
16. Καλλιέργεια της θετικής σκέψης.
17. Τεχνικές αυτοβελτίωσης.
18. Φόβος της απόρριψης και τεχνικές καταπολέμησής του.
19. Τα χαρακτηριστικά του πρωταγωνιστή.
20. Επιτυχία και αποτυχία.
21. Οι συνταγές της επιτυχίας.
22. Τεχνικές διαχείρισης αντιρρήσεων και παραπόνων.
23. Τεχνικές απαντήσεων με ερωτήσεις.
24. Τεχνικές διπλής ερμηνείας στις απαντήσεις του πωλητή.
25. Κλείσιμο της συμφωνίας-διατήρηση της επικοινωνίας.
26. Περαιτέρω εξυπηρέτηση, αξιοποίηση και πρόταση συνεργασίας με τον πελάτη.
27. Πολλαπλασιασμός χρόνου και αποτελεσμάτων.
Τα παραπάνω μαθήματα είναι 24 ωρών.